Skip to main content

Solidne dane o inflacji mediowej

Prawdziwy benchmark rynkowy

Narzędzia:
STARS Media Inflation Index (SMII) – nasze badanie inflacji mediowej

 

Jednym z absolutnie niezbędnych dla każdego reklamodawcy wskaźników dotyczących rynku jest poziom inflacji mediowej. Dzięki niemu może on kontrolować dynamikę własnych cen oraz estymować sytuację i wymagania budżetowe w przyszłości.

Reklamodawcy najczęściej dane o inflacji otrzymują od swojego domu mediowego. Są to profesjonalne analizy, jednak opierające się tylko i wyłącznie na budżetach netto którymi ten dom mediowy zarządza, ewentualnie na budżetach netto całej grupy negocjacyjnej (zwykle zatem analiza reprezentuje tylko kilka – kilkanaście procent całego rynku mediowego). Dynamika cen na pozostałej (przeważającej) części rynku pozostaje ukryta.

Audytorzy mediowi również przygotowują dane inflacyjne, ale i oni są ograniczeni w swych analizach do budżetów netto jakie zgromadzili w swoich bazach „Pool”.

Dlatego od kilku lat prowadzimy systematyczny monitoring aktualnej oraz prognozowanej inflacji mediowej. Ponieważ jednak udało nam się zachęcić do współpracy w tym zakresie większość najważniejszych domów mediowych w Polsce, możemy obecnie poszczycić się badaniem na największej próbie, która przekracza obecnie 10 domów mediowych. Dzięki temu dane z domów mediowych oraz z naszych baz „Pool” sprawiają, że mamy pogląd na rzeczywistą inflację badając ponad 70% całego rynku. Nie ma drugiego tak szerokiego badania inflacji w Polsce.

Dane kwartalne ciągłe dla bieżącego roku oraz estymacja roku kolejnego.

Inflacja dla każdego głównego medium podana osobno (TV, Radio, Magazyny, Gazety, Kino, Reklama Zew., Internet display, Internet video).

Inflacja dla TV dodatkowo w rozbiciu na poszczególne kanały /grupy kanałów. 

Unikalne i największe badanie w Polsce, obejmujące przeważającą część rynku.

Dystrybucja zamknięta (niepubliczna).

Wysyłka raportu w każdym kwartale.