Skip to main content

Modelowanie marketing mixu

Dokładnie oblicz swoją przyszłą sprzedaż
w oparciu o planowane inwestycje w marketing

Oferujemy naszym klientom przełomową technologię, która umożliwia samodzielną analizę zwrotów z inwestycji w dowolną aktywność marketingową (w tym w media), a także umożliwia estymację sprzedaży w przyszłości w oparciu o planowane nakłady na marketing.

Co potrafi nasza technologia?

 

Analizuje wszystkie aktywności marketingowe

Narzędzie służy do analizowania wpływu wszelkich czynników (w tym używanych kanałów komunikacji marketingowej, aktywności konkurencji, itp.) na uzyskiwane realne poziomy sprzedaży oraz planowanie sprzedaży w przyszłości w oparciu o plany i optymalizację aktywności marketingowej.

Brak założeń – narzędzie oblicza wszystko samo

Program sam opisuje rzeczywistość na podstawie zebranych danych z przeszłości. Sam ocenia np. okres opóźnienia wpływu czynnika na sprzedaż („lag”) czy też trwały efekt zakończonej już reklamy („decay”).

Tysiące analizowanych modeli na minutę

W przeciwieństwie do klasycznego podejścia do modelowania ekonometrycznego nasza technologia umożliwia tworzenie setek tysięcy modeli w kilka minut, a nie kilku modeli w kilka tygodni. Nasza technologia to oszczędność tych tygodni! Cały zaoszczędzony czas użytkownik może poświęcić na głębsze analizy i wnioski z opracowanego modelu, które można szybciej zastosować.

Bezpieczeństwo danych i prosty interface

Technologia jaką proponujemy jest aplikacją w pełni lokalną. Nie łączy się z żadnym serwerem ani chmurą danych. Klienci którzy ją zainstalowali mają pewność, że dane są tak bezpieczne jak ich własne komputery. Prosty interface oprogramowania, bardzo logiczny sposób postępowania i całość skomplikowanych statystyk ukrytych w głębszych warstwach narzędzia umożliwia bezproblemową obsługę nawet średnio doświadczonemu menedżerowi marketingu lub sprzedaży. Oczywiście w każdej chwili można skorzystać z pełnego statystyczno-ekonometrycznego podglądu wyników.

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem ScanmarQED oraz SAYG.