Skip to main content

Prowadzenie przetargów agencyjnych

Rzetelne, bezstronne i proste porównanie oferentów

STARS ma doświadczenie w przeprowadzaniu przetargów na wybór domu mediowego, agencji reklamowej oraz agencji PR na wielu rynkach europejskich i pozaeuropejskich. Żadna inna firma doradczo-audytorska w Polsce nie ma takiego doświadczenia. Oczywiście wybór domu mediowego, a wybór agencji reklamowej to zupełnie różne procesy i inne jest nasze zaangażowanie.

Zdecydowanie więcej naszej pracy musimy włożyć w przetarg na wybór domu mediowego, bo też zdecydowanie więcej elementów wymaga porównania. Gwarancje i zobowiązania muszą wytrzymać próbę czasu i zmienność czynników rynkowych, zatem tabele gwarancji muszą być elastyczne na wypadek każdego scenariusza. Pełna obsługa przetargu to nie tylko gwarancje kosztowe i jakościowe, ale również precyzyjna umowa z domem mediowym z właściwym poziomem odpowiedzialności i systemem motywacyjnym.

W przypadku przetargu na wybór agencji reklamowej pomagamy nie tylko w całym procesie i fazie kontraktowej, ale co istotne w przygotowaniu rekomendacji podmiotów startujących na podstawie wielu bezpośrednich (i co ważne aktualnych!) rozmów z obecnymi klientami ocenianych agencji.

W przypadku produkcji spotów TV prowadzimy przetargi na wybór domu produkcyjnego i profesjonalne negocjacje kosztorysów produkcyjnych zmierzające do optymalizacji budżetu klienta. Jesteśmy na planach produkcyjnych w trakcie dni zdjęciowych by zweryfikować czy stan rzeczywisty odpowiada podpisanemu kosztorysowi, a także wykonujemy audyty poprodukcyjne i szkolenia z zakresu produkcji.

Uwaga: na życzenie przeprowadzamy przetargi na wybór agencji na dowolnym rynku na świecie.

Narzędzia:
STARS Gateway – nasz system zarządzania danymi

Narzędzia:
STARS Compariser – nasze multimedialne i wielorynkowe narzędzie przetargowe

Mamy doświadczenie w prowadzeniu przetargów globalnych przy nieocenionym wsparciu naszych lokalnych partnerów.

Co uważamy za kluczowe podczas przetargu mediowego?

Większość domów mediowych tak naprawdę ma wynegocjowane zbliżonej wielkości koszty i opusty mediowe. To co domy mediowe silnie wyróżnia, to sposób myślenia strategicznego i codzienna obsługa klienta. Przy przetargu kładziemy nacisk na analizę propozycji strategicznych, sposoby myślenia i postępowania domu mediowego.
Koszty mediowe jakie posiada dom mediowy są często różnicowane pomiędzy klientów. Porównanie ich w precyzyjny sposób, odczarowanie wszelkich gwiazdek i niedomówień – to nasze zadanie. Ale to nie wystarczy, bo trzeba jeszcze uprawdopodobnić ich dotrzymanie, jednocześnie maksymalizując prawdopodobieństwo realizacji kampanii przy zakładanych jej parametrach.
Równie ważne co dwa poprzednie dwa elementy (strategia i koszty) jest wybranie tej agencji, z której ludźmi reklamodawca będzie pracował z przyjemnością. Dlatego namawiamy naszych klientów na dodatkowe oceny zespołów prezentujących, tak by wybrać sobie partnera, z którym będzie się pracowało bezproblemowo.

Prosty schemat przetargu

Rekomendacja agencji do zaproszenia

Briefing

Ocena propozycji strategicznych

Porównanie kosztów bez oznaczeń oferentów

Negocjacje warunków współpracy

Wybór zwycięskiej agencji

Zawsze bezstronnie.

Koszty porównujemy bez znajomości pochodzenia ofert (blind-test)!