Skip to main content

Usługi media management

Od teraz każdy reklamodawca może mieć specjalistę d/s mediów!

Nie każdy reklamodawca ma zasoby do zatrudnienia własnego media managera. Bardzo często nadzór nad pracami domu mediowego powierzony jest pracownikom Działu Marketingu/Komunikacji lub Procurement, dla których to zadanie jest jednym z wielu jakie wykonują w swojej codziennej pracy. Naturalne jest więc, że nie zawsze są w stanie, z przyczyn choćby czasowych, poświęcić odpowiednio dużo uwagi temu, co otrzymują od swojego domu mediowego. Ponadto zwykle reklamodawcy nie mają bezpośredniego i niezależnego dostępu do badań mediowych, np. danych telemetrycznych. A nadzór nad domem mediowym, to często nadzór nad wydatkowaniem milionów złotych na media.

 

Wtedy z pomocą przychodzimy my

 

Jesteśmy w stanie na stałe odciążyć reklamodawcę w takich pracach, lub służyć mu pomocą tylko w wybranych momentach roku, np. przy planowaniu strategii mediowej na kolejny rok, przy rozliczaniu i ocenianiu zakończonych kampanii, czy też przy ustalaniu rocznych KPI i/lub obliczaniu wynagrodzeń motywacyjnych dla domu mediowego.

Ocena strategii i mediaplanów

Sprawdzamy, czy propozycje domu mediowego zgodne są z założeniami briefu, celów dla marki/produktu, z charakterystyką grupy docelowej, itp. Weryfikujemy rekomendacje mediowe dla kampanii i dobór poszczególnych nośników mediów.

Weryfikacja danych i kosztów

Niezależnie oceniamy wszelkie dane mediowe (oglądalność, słuchalność, zasięgi, itp.) a także proponowane koszty i opusty. Sprawdzamy czy mediaplany gotowe do podpisu przygotowane są w oparciu o koszty gwarantowane z przetargu lub z negocjacji na dany rok.

Ocena post-buy zakończonej kampanii

W oparciu o niezależny i legalny dostęp do danych weryfikujemy poprawność przygotowanych raportów post-buy. Piszemy własne wnioski jako uzupełnienie lub potwierdzenie wniosków domu mediowego. Wyceniamy generowane value lub stratę.

Rozliczenia z domem mediowym

Analizujemy i śledzimy wypełnianie gwarancji kosztowych by sprawdzić czy agencja wywiązuje się ze swoich obietnic. Przygotowujemy rozliczenia fee, bonusów i malusów w oparciu o zapisy kontraktowe. Sugerujemy poprawki do kontraktów, by w lepszy sposób motywować dom mediowy do lepszej pracy.