Skip to main content

Audyt finansowy
i audyt compliance

Pełna weryfikacja dokumentów księgowych,
finansowych oraz transferów pieniężnych agencji

Wspólnie z doświadczonymi partnerami międzynarodowymi jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom zupełnie unikalną usługę audytu finansowego oraz audytu „compliance” kontraktu.

Współpracujemy z precyzyjnie wybranymi partnerami audytu finansowego, którzy są w stanie profesjonalnie prowadzić audyty finansowe domów mediowych, agencji kreatywnych, agencji PR, domów produkcyjnych i agencji eventowych. Nasi partnerzy najczęściej zatrudniają byłych dyrektorów finansowych lub głównych księgowych dużych i małych agencji, którzy mają doskonałą wiedzę tematyki biznesu który teraz mają audytować. Jako certyfikowani finansiści mają dostęp do dokumentów, umów i rozliczeń, do jakich żaden audytor mediowy nie zostałby dopuszczony, nawet STARS. Dlatego też w przypadku otrzymania zlecenia na przeprowadzenie audytu finansowego taką usługę podzlecamy właśnie im.

Kluczowe usługi objęte audytem finansowym:

  • Pełna identyfikacja i weryfikacja rabatów i AVB.
  • Weryfikacja zgodności finansowej wszelkich dokumentów sprzedażowych agencji, pobieranych wynagrodzeń, ponoszonych kosztów na projekcie, w tym rozliczenia pomiędzy kilkoma agencjami / podmiotami (np. agencja kreatywna i dom produkcyjny, lub dom mediowy i wew. agencja digital).
  • Wgląd w procesy finansowe agencji by potwierdzić pełną przejrzystość i poprawność rozliczeń.
  • Wszystko powyższe w oparciu o globalny system monitoringu wszelkich niezgodnych praktyk, który jest aktualizowany na bieżąco.

Kompletny produkt: audyt mediowy & finansowy